Artwork > Gallery 2

Owl Pillow; Katazome
Owl Pillow; Katazome
Natural pigments on linen
16" x 12"