Artwork > Gallery 2

Heron Pillow; Katazome
Heron Pillow; Katazome
Natural pigments on linen
18" square